Kuilvoordrooggras

Voordrooggras bestaat uit een weidemengsel met voldoende structuur en drogestofgehalte (60 à 70%). Het is iets vochter dan gewoon hooi en daardoor rijker aan vitamines en mineralen en is zeer geschikt voor paarden. Wij leveren ze in balen van 25kg.