Vlas

Vlasstrooisel is verkrijgbaar in samengeperste balen van ca. 20kg. De enorme voordelen van vlasstrooisel zijn:

  • Minder arbeidsintensief
  • Kleinere afvalstromen
  • Sneller compostering van de mesthoop
  • Constante kwaliteit
  • Voordelig in gebruik