over ons

Welkom op de website van Vijfhuize Loon- en Handelsbedrijf(VLH). VLH is naast een dienstverlenend bedrijf een handelsbedrijf en teelt het eigen producten. De dienstverlening bestaat voornamelijk uit agrarisch loonwerk, grondwerken, groenvoorziening en bestratingen. We verlenen diensten aan agrarische ondernemers, aannemers in de grond, weg- en waterbouw, bouwbedrijven, verhuurbedrijven en particulieren. De diensten worden uitgevoerd door onze vaste medewerkers of door ingehuurde medewerkers van ons zusterbedrijf: Zuid-West Uitzendbureau BV. Een deel van ons eigen materieel dat we inzetten bij aannemers kunt u vinden op onze pagina bij Entreeding, zie de link op de homesite.

De handelsactiviteiten bestaat vooral uit de handel in ruwvoerders. Wij leveren vooral aan particulieren die o.a. paarden stallen. Ons assortiment bestaat voornamelijk uit weide- en graszaadhooi, vlas, gerst- en tarwestro, kuilgras en voordrooggras. Daarnaast handelen we in occassions: agrarische werktuigen en transportmiddelen, zoals kippers. We kijken deze grondig na en repareren deze waar het nodig is en voorzien deze mits het nodig is van een geheel nieuwe spuitlaag.

Onze eigen teelten bestaat voornamelijk uit het telen van mais, voederbieten en aardappelen.

Het oorspronkelijke Loon-Sproeibedrijf is opgericht in 1950 door Gebroeders Vijfhuize.  A.Vijfhuize(sr)  had reeds een succesvolle carrière achter de rug bij defensie als pelotonscommandant in voormalig Nederlands-Indië, maar koos toch voor het eigen ondernemerschap. Voordat A.Vijfhuize(sr) bij defensie ging werken had hij al een aantal jaren gewerkt en kennis opgedaan bij agrarische ondernemers en loonbedrijven in de naaste omgeving.

Het  bedrijf richtte zich in beginfase vooral op sproeiwerkzaamheden in loonwerk voor agrariërs en het telen van landbouwproducten. De mechanisatie in de landbouw nam enorm zijn vlucht en het bedrijf ging zich mede richten op diverse agrarisch loonwerk zoals o.a. het dorsen van granen en graszaden en het rooien van suikerbieten, wat tot op heden nog steeds in het dienstenpakket zit van het huidige bedrijf. Daarnaast vergrootte het bedrijf zijn dienstenpakket door opdrachten uit te voeren voor bedrijven werkzaam in de grond, weg- en waterbouw. In de loop der jaren werd mede een handelstak opgezet met voornamelijk handel in ruwvoeders. Het bedrijf levert tegenwoordig allerlei ruwvoerderproducten aan voornamelijk particulieren maar ook aan grote fouragehandelaren.

Van recentere aard werd een nevenactiviteit opgericht die in opdracht van derden reparatie-en onderhoudswerkzaamheden verricht. Daarnaast is een nevenactiviteit gestart die zich richt op voornamelijk de particuliere markt wat betreft groenvoorziening, bestratingen en hovenierswerkzaamheden. Inmiddels hebben we al voor vele particuliere klanten diverse opdrachten mogen uit voeren zoals het bestraten van opritten en paden, plaatsen van schuttingen en afwateringen en met succes! want het heeft al veel geleid tot enorme klanttevredenheid.

De tweede generatie heeft het bedrijf overgenomen in 1994. Momenteel wordt het bedrijf geleidt door de heer W.Vijfhuize.

De huidige missie visie en strategie is steeds meer gericht om een breder dienstenpakket in meerdere verwante sectoren aan te bieden aan (potentiële) klanten zodat het bedrijf meer in de breedte kan groeien.  Dit vergt meer kennis van verschillende markten, klanteninzicht en klantencontact. Tevens kwalitatief personeel om de opdrachten voor klanten zorgvuldig en nauwkeurig uit te voeren.

.