Inzaaien van bermen

Voor het inzaaien van bermen na graafwerkzaamheden hebben we een graszaadzaaimachine tot onze beschikking. Met een frees of rotoreg bewerken we de grond zodat we het zaaiwerk goed kunnen uitvoeren.